Tractament de les imatges

Bloc de Pensament i autosensibilització, que va començar per pura necessitat de sobreviure, en un món força mancat de curiositat per saber coses, quines ?..... qui som ? .... on som ?... que fem aquí ? ... cap on anem o a on volem anar ? ....... el nostre temps és curt , cal aprofitar-ho. Aturar-se a pensar, un moment ,abans d’ agafar un camí o un altre, compartir coneixements i experiències ....com aquests camperols francesos de finals del XIX. Està clar que parlen de política, un vol convençer a l' altre, però la meitat escolta amb atenció i tots comparteixen idees....

Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris LA LLEGENDA DEL ROCK SIMFÒNIC CATALÀ DELS ANYS 70-80. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris LA LLEGENDA DEL ROCK SIMFÒNIC CATALÀ DELS ANYS 70-80. Mostrar tots els missatges

dilluns, 5 de novembre del 2018

GÒTIC, LA LLEGENDA DEL ROCK SIMFÒNIC CATALÀ DELS ANYS 70-80"Gòtic van ser un grup de rock progressiu català de finals dels anys 70, amb un fort component de fusió. Van treure un sol disc, l'any 1978: Escenes, amb tots els temes instrumentals, considerat com un dels millors discos del rock progressiu que es va fer en aquells anys. Fou un grup de rock progressiu amb un component destacat de fusió, on el Folk català es barrejava amb el jazz-rock fusió i el rock progressiu de grups com Camel. Les guitarres són col·laboracions de músics que no pertanyen al grup.


La seva música es caracteritza per un alt virtuosisme i vitalitat, amb unes notables influències del món del jazz, del progrock anglosaxó i de la música popular catalana. Tot això mesclat amb gran habilitat, donant com a resultat unes cançons de gran qualitat i bellesa. En les seves composicions hi destaca la flauta per sobre de la resta d'instruments, ben secundada per uns teclats (bàsicament piano, sintetitzador i mellotron) que solen estar en segon terme però prenen el protagonisme quan cal. Tot això sustentat per una potent base rítmica de baix elèctric i bateria, i ornamentat per uns puntuals però magistrals tocs de guitarres, que són l'instrument invitat de la banda.

L'any 1975, Rafael Escoté, Jordi Vilaprinyó, Jordi Martí i Jep Nuix, van crear el grup de rock simfònic Gòtic que ràpidament esdevingué una de les bandes més significatives en les tendències musicals del moment a Barcelona. El grup enregistrà únicament un àlbum, Escenes, editat per Movieplay, més tard reeditat i distribuït per Fonomusic i, el 2011, per Arcàngelo, Warner Music Japan Inc. El grup no va poder evolucionar més perquè l'àlbum de debut va tenir un gran èxit de crítica ("Es una de las novedades más satisfactorias que nos ha deparada la música autóctona en los últimos tiempos" va dir-ne el crític de La Vanguardia. També va ser el 3r més votat entre els 10 millors àlbums de rock progressiu espanyol) però unes vendes baixíssimes, cosa que no va permetre als membres de la banda continuar junts. Abans de dissoldre's van intentar gravar un segon disc, però solament van deixar alguns temes gravats que mai s'han arribat a publicar. "

Així acaba la correcta descripció que és fa a la Viquipèdia sobre Gòtic, però les coses han canviat darrerament.

La banda torna, 38 anys després, amb la maqueta digitalitzada i remasteritzada i un únic concert a la sala Luz de Gas el 2016. 
La banda al Canet Roc del 1978. 

Veieu aquesta entrada de la web sense nom sobre el tema que val la pena.

Gegants i Serpentines es va enregistrar als estudis Gema-1 de Barcelona i en la seva època va ser rebutjat per la discogràfica. Gràcies al finançament d’una campanya de micromecenantge, el 2016 s'ha pogut culminar l'adaptació als sistemes de producció actuals, amb la supervisió d'Enric Català i Jordi Vidal. En les cançons d’aquesta última referència s’hi troben elements del jazz, tocs de música popular i una clara influència de grups com Yes, Jethro Tull o Genesis. 


Els membres que retornen a l’escenari de Luz de Gas seran Jordi Martí a la bateria, Jordi Vilaprinyó als teclats, Rafael Escoté al baix (que més endavant formaria Pegasus), Agustí Brugada a la flauta travessera i Eugeni Gil a la guitarra. Durant els vuit anys que van estar en funcionament van tocar diverses vegades a la sala Zeleste i l’any 1978 al Canet Rock, juntament amb altres artistes com Pau Riba, La Banda Trapera del Rio o Blondie. ( Nació Digital)

GUILLEM VIDAL del Punt Avui  (15/06/ 16) ens explica:

"Gòtic és d'aquells grups cata­lans de rock pro­gres­siu o simfònic dels anys setanta que, si tecle­ges el seu nom a Goo­gle, obtens més resul­tats del Japó que no pas de Bar­ce­lona. 

Amb un únic disc, Esce­nes, publi­cat el 1978 (el mateix any en què par­ti­ci­pa­ven, amb Blon­die, Nico i Ultra­vox en l'última edició del Canet Rock ori­gi­nal), la banda ho va dei­xar córrer quan l'ales­ho­res direc­tor artístic de Movi­e­play, Gon­zalo García Pelayo, futura estre­lla inter­na­ci­o­nal del pòquer, els va etzi­bar que, a Gegants i ser­pen­ti­nes, el seu segon tre­ball, li fal­tava “vir­tu­o­sisme”. “Ens va dir que sí, que molt bonic... però que no li interes­sava”, recorda ara la banda amb un som­riure.

El rumb de Gòtic, com adme­ten ara els seus inte­grants, hau­ria estat dife­rent si Movi­e­play hagués publi­cat Gegants i ser­pen­ti­nes, però la nega­tiva de la dis­cogràfica i les fei­nes d'alguns músics del grup amb can­tau­tors com Joan Isaac, Ramon Mun­ta­ner i Joan Bap­tista Humet van fer pas­sar Gòtic a millor vida. “No és un disc, pot­ser, tan per­fec­ci­o­nista com Esce­nes, però hi ha una espon­taneïtat que el fa espe­cial”, diuen Gòtic d'un àlbum en què, com en tants dis­cos cata­lans de l'època, fluïa la medi­ter­raneïtat. “Encara que ens agra­des­sin molt Emer­son, Lake & Pal­mer, quan fèiem melo­dies es feia evi­dent que érem d'aquí”, adme­ten.

Ara, per via del micro­me­ce­natge, Gegants i ser­pen­ti­nes, gra­vat a Estu­dis Gema l'any 1978, veu final­ment la llum. Digi­ta­lit­zat i remas­te­rit­zat. “Quan vam des­co­brir, a inter­net, que un ame­ricà venia aque­lla gra­vació sense saber com li havia arri­bat, vam començar a posar fil a l'agu­lla”, afir­men. Gòtic ja han rebut coman­des del Japó i, avui, rea­pa­rei­xe­ran fugaçment amb un con­cert a Luz de Gas."


Si voleu saber més coses sobre "Gòtic" de primera mà aneu a la seva web on hi trobareu la trajectòria musical  d'aquest excepcional  grup del que se n'ha parlat poc encara.  Gòtic-El grup